Barnaamijka hawlgabka "Arne" ayaa dood ka dhalliyey wadanka Danmaark.